top of page
ยินดีต้อนรับสู่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

บริการด้านทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา จัดหางาน แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านชีวิตและการเรียน แนะนำข้อมูลศึกษาต่อ และบริการนักศึกษาพิการ

facebook_square.png
Viber-2-512.png
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา และจัดหางานพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้

พิเศษระหว่างเรียน

แบบสำรวจความพึงพอใจ
QR_edited.jpg
bottom of page